POSTKODLOTTERIETS IDROTTSSTIFTELSE

Idrottens kraft är unik i sin omfattning. Den har inte bara stor betydelse för människors hälsa, framgång och personliga utveckling, utan sträcker sig långt bortom de individuella och sportsliga resultaten. Idrotten för samman människor över gränser – både geografiskt och kulturellt. Den bidrar till ekonomisk tillväxt och positiv samhällsutveckling. Den inspirerar och ger hopp.

Men för att idrotten ska kunna utvecklas behövs stöd och pengar. Det gäller både på lokal och nationell nivå.

 

Det har tidigare gått att söka pengar från PostkodLotteriets Idrottsstiftelse. För att göra det ännu enklare för initiativ, föreningar och organisationer att ansöka om stöd oavsett ämnesområde – så samlas nu idrott, kultur, social hållbarhet och miljö under ett paraply och en stiftelse – Svenska PostkodStiftelsen.

För nya ansökningar hänvisar vi därför till Svenska PostkodStiftelsen. För frågor om ansökningar inskickade innan den 9 mars 2017 svarar fortfarande PostkodLotteriets Idrottsstiftelse.