Nattfotboll skapar trygghet

Nattfotboll innebär att idrottshallar öppnas upp för ungdomar mellan 13-25 år under framförallt sena helgkvällar. Aktiviteterna som givetvis är helt drogfria blir en trygg samlingsplats för spontanidrott och gemenskap som bygger upp självkänsla och ansvarstagande. Med stöd från bland annat PostkodLotteriets Idrottsstiftelse kunde Goodsport och dess samarbetspartners under 2016 bedriva Nattfotboll i 18 områden i Sverige med över 44 000 deltagartillfällen.