Idrott utan gränser

Med stöd av PostkodLotteriets Idrottsstiftelse satsar Idrott utan gränser (IUG) för att under två år etablera verksamhet i Malmö. Idrott utan gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter. Verksamheten fångar upp barnen i tidig ålder (årskurs 4-9) genom att introducera meningsfulla fritidsaktiviteter på idrottslektionerna i grundskolan, under raster, efter skoltid och under lov. Fritidsaktiviteterna leds av goda förebilder från föreningslivet som anställs av IUG och kommer från en liknande bakgrund som barnen de leder.

En ytterligare aktivitet är simundervisningen för barn och unga i årskurs 4-9 som inte kan simma och därmed riskerar att inte få ett godkänt betyg i Idrott och Hälsa.