Futebol Aberto – öppen fotboll

Futebol Aberto betyder ”öppen fotboll” och är en trygg plats och ledarledd fotbollsträning dit tjejer kan komma och spela fotboll förutsättningslöst och kostnadsfritt. Alla tjejer kan komma och träna fotboll och ha roligt och där det finns utrymme för känslor, frågor och viktiga samtal. Futebol Aberto fungerar också som en språngbräda till föreningslivet och hjälper fotbollsklubbar att inkludera fler unga så att föreningslivet blir en plats för alla.

Projektet drivs av organisationen Futebol Da Forca som använder fotboll som plattform för att stärka ledare, tränare, tjejer och samhällen genom att medvetandegöra allas potential, rättigheter och lika värde och se till att dessa respekteras. Futebol Da Forca har verksamhet i Sverige, Zambia och Moçambique.