POSTKODLOTTERIETS IDROTTSSTIFTELSE

Idrottens kraft är unik i sin omfattning. Den har inte bara stor betydelse för människors hälsa, framgång och personliga utveckling, utan sträcker sig långt bortom de individuella och sportsliga resultaten. Idrotten för samman människor över gränser – både geografiskt och kulturellt. Den bidrar till ekonomisk tillväxt och positiv samhällsutveckling. Den inspirerar och ger hopp.

Men för att idrotten ska kunna utvecklas behövs stöd och pengar. Det gäller både på lokal och nationell nivå.

Sedan tidigare finns tre idrottsförbund som förmånstagare till PostkodLotteriet – Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Skidförbundet och Svenska Seglarförbundet. Dessutom har ytterligare projekt fått stöd i syfte att stärka idrott och hälsa i Sverige.

Nu tar vi det ett steg längre genom att etablera PostkodLotteriets Idrottsstiftelse. Ambitionen är att bidra till en bättre värld genom att fördela pengar till idrottssatsningar som ger social effekt.

 

NÅGRA AV VÅRA PROJEKT

Idrott utan gränser

Läs mer

Nattfotboll skapar trygghet

Läs mer

Futebol Aberto – öppen fotboll

Läs mer

Unga tjejer på skateboard i Afghanistan

Läs mer